EBEMA Eco Solutions
16/04/2024
Waterbehandeling
3 minuten

Duurzame oplossingen voor verharding: waterdoorlatende ondergronden voor EBEMA Eco Solutions.

In oktober 2023 ging de nieuwe Vlaamse hemelwaterverordening in voege. De bedoeling? De alsmaar grotere effecten van weersextremen minimaliseren. Door het water maximaal ter plaatse te houden kunnen droogteperiodes worden overbrugd en kan ook de invloed van verharding op overstromingen worden teruggedrongen. 

Water vasthouden is uiteraard belangrijk, maar in de eerste plaats verharding aanpakken garandeert natuurlijk een extra duurzame oplossing voor het Vlaamse waterhuishoudingsprobleem. EBEMA waterpasserende tegels en klinkers kunnen hier dé perfecte oplossing bieden. Maar dan is een geschikte waterdoorlatende ondergrond wel cruciaal.

Geschikte funderingslagen en voegvullingen

De waterpasserende tegels en klinkers van het EBEMA_Stone&Style Eco Solutions gamma laten met hun brede voegen het water in de ondergrond infiltreren. Voeg daarbij nog hun esthetische kwaliteiten en je hebt looks en brains in één. Maar je bestrating is uiteindelijk pas waterdoorlatend als je ondergrond dat ook is. Het is dus uiterst belangrijk dat je een geschikte funderingslaag en voegvulling kiest. Maar wat houdt ‘geschikt’ precies in?

Geschikt betekent dat de funderingslaag en voegvulling de nodige draagkracht hebben voor het verwachte verkeer. Bovendien moeten ze aangepast zijn aan de toepassing van de ruimte en aan het uitzicht dat je voor het oppervlak wenst. Er zijn verschillende keuzes mogelijk; elk met hun specifieke eigenschappen.

Kiezen voor grind

Wanneer je ervoor kiest om je opbouw met grind te realiseren, gaat het hemelwater via waterdoorlatende betonstraatstenen, de aangepaste voegvulling en de straatlaag tot in de fundering infiltreren. 

Indien de verharding zwaar verkeer moet torsen kies je best voor een gewassen natuursteenlaag van 0/20, of 0/40 mm met een beperkt aantal fijne deeltjes als ondergrond. Deze fundering leg je in twee lagen waarbij je elke laag apart aantrilt.

Met waterpasserende klinkers of tegels zal het water infiltreren via brede voegen. Hier heb je nood aan een voegvulling en straatlaag met zuivere gewassen natuursteenslag 1/3 of 2/6,3 mm zonder nulfractie. De voegvulling zakt wel in door regen en verkeersbelasting. Je moet ze dus regelmatig bijvullen tot je een stabiele hoogte vlak onder het betonoppervlak, hebt bereikt. Zo ben je zeker van een optimale waterinfiltratie.

Je moet ook rekening houden met de doorlatendheid van de bodem. Is die iets minder doorlatend, dan zal je fundering het water tijdelijk bufferen voordat het afgevoerd wordt. Bij slechte doorlatendheid leg je best een bijkomende drainage aan.

Ebema Eco Sulutions

Kiezen voor gras

Gebruik je gras voor je opbouw dan moet je ervoor zorgen dat je verzakkingen vermijdt. De wortels van de grasplanten hebben voldoende ruimte en lucht nodig om te kunnen groeien. Wil je de ideale onderlaag leggen, dan leg je de onderbouw in twee delen: een funderingslaag en een legbed of straatlaag.

Voor je funderingslaag kan je gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm gebruiken met een beperkt gehalte aan fijne delen. Een alternatief is een kant-en-klaar funderingssubstraat voor betere wortelgroei. Dit laatste heeft wel minder draagkracht. De dikte van de funderingslaag – 20 tot 50 cm - hangt af van de nodige buffercapaciteit en de gewenste draagkracht.

Je straatlaag of legbed moet een dikte hebben van 3 tot 5 cm en bestaat uit samengesteld materiaal. Een legbedsubstraat 0/8 mm bestaat bijvoorbeeld uit kalksteengranulaat 0/6,3 mm en lava 2/8 mm. Je kan het legbed eventueel nog aanvullen met compost en teelaarde om de wortelgroei van het gras te stimuleren. Als voegvulling gebruik je dan verder een uitgebalanceerd grasbetonmengsel van teelaarde, compost, lava 2/8 mm en graszaad. Voor optimale bescherming van de wortels vul je na overvloedige besproeiing aan tot ongeveer 1 cm onder het grasbetonvlak

opbouw fundering gras

Kiezen voor BMB Bouwmaterialen

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat een geschikte waterdoorlatende ondergrond opbouwen wel wat keuzes inhoudt. De hoeveelheid beschikbare materialen en de mogelijke toepassingen kunnen op het eerste gezicht wat overweldigend overkomen. Maar geen nood: de oplossing ligt bij jou in de buurt.

Als jouw partner van de beste biedt BMB Bouwmaterialen je een uitgebreid assortiment materialen aan voor de optimale waterdoorlatende ondergrond. Samen met de EBEMA Eco Solutions waterpasserende en waterdoorlatende klinkers en tegels, waarvan BMB Bouwmaterialen de verdeler is, zorgen we zo voor de ideale betonoplossing voor jouw totaalconcept.

Keuzestress? Niet nodig. Ons team enthousiaste experts denkt met je mee en staat altijd klaar met raad en daad om jouw project tot een goed einde te brengen. Een warme ontvangst is niet voor niets één van onze kernwaarden.

Contacteer ons nu voor meer inlichtingen over ons gamma waterdoorlatende ondergrond en voor deskundig advies.

Slogan
Onze producten zijn met de grootste zorg uitgekozen
Enkel het allerbeste is goed genoeg
Meer advies over het gebruik of plaatsing van een bepaald product